İletişime Geçin: 0850 207 18 47

Ekran Görüntüleri

Acente Bavel Müşteri Faturalama Ayrılanlar Listesi

Alım Anlaşması Kontrolü

Amortisman HesaplAtma Ekranı

Analiz Değerlendirme Girişi

Analiz Şablon Girişi

Analiz Sonuç Değerlendirme

Anket PerFormans Raporu

Anket Tanımlama

Banka Ekstreleri Muhasebe Aktarımı

Banka Hesapları Takibi

Banka Pos İşlemleri Listesi

Barkod Kullanım Avantajı

Barkod Kullanımı

Barkod Türleri ve Tasarım Alanları

Basit Toplu Üretim

Bayi İşlem Paneli

Bayi Özel Fiyatlandırma

Bayi Teknis Servis Hareketleri İzleme

B2B Giriş Ekranı

B2C Standart Tasarım Ana Sayfa

Bildirge Örnek Aylık Prim Hizmet Belgesi

Cari Bazlı Risk İşlem Kontrolü

Cari Borç Alacak Fifo Eşleme Örneği

Cari CRM Rehber Entegrasyonu

Cari Hareket Ekranı Entegrasyonu

Cari Kart Üzerinden Müstahsil Tanımlama

Çek Senet Listesi

CRM Satış Elemanı Faaliyet Raporu

CRM Yönetim Ekranı

Datamatrix Basım Örneği

Değer Okuma ve İzleme

Demirbaş Amortismanları Muhasebeleşmesi

Demirbaş Tanıtım Kartı

Depo Sayımı

Depo ve Depo Grubu Kullanımı

Detaylı ve Özet Depo Bazlı Miktar Analizi

DİA İstemci Giriş

Diğer Ekranlardan Kolay Erişim ve İzleme

Dil Desteği

Dil Seçimi ile Ekran Kullanımı Örnek Fatura Listesi

Dil Seçimi ile Giriş

Dinamik Alan Oluşturma

Dış Ticaret Raporlamaları

e-Bildirge Hazırlama

e-Defter Hazırlama

e-Posta SMS hatirlAtma Desteği

e-Ticaret Sanal Pos Kullanımı

Etiket Barkod Boyutlandırma

Fiili ve Gerçek Stok Miktar Takibi

Filtreleme Kullanımı

Fiyat Gör Ekran Entegrasyonu

Garanti Takibi

Garson Değiştirme Kontrol Ekranı

Gelen e-Fatura Kutusu

Giden e-Fatura İmzalama

Görev Takip İşlem Şablon Tanımlama

Görev Takip Yönetim Ekranı

Görsel Oda Listesi

Grup Kod ve Özel Kodlar ile Kategorilendirme

Günlük Doluluk Raporu

Günlük İşlem Analiz Ekranı

Günlük Yönetim Ekranı

Hızlı Satış Ekranı

Hızlı Satış YazarKasa Entegrasyonu

Hızlı Stok Analizi ve Seri Basımı

Hızlı Tahsilat Parçalama

Hizmet Maliyet İthalat Girişlerine Dağıtma Türleri

Hizmet Rezervasyon Talepleri

House Keeper Yönetim Ekranı

İndirim İkram Kullanımı

İş Emri Kartı

İşletme Defteri Envanter Hazırlama

İşletme Defteri Hesap Kartları

İşletme Defteri Örnek Fiş Girişi Gelir Fişi

İthalat İhracat Kart Girişi

İzin Planlama

Kar-Zarar Raporu Fatura Bazlı Örneği

Kare Barkod Şablon Tanım Ekranı

Kayıt Tarihçesi Değişiklik İzleme

Kıdem İhbar Tazminatı Hesaplama

Konaklama Listesi İşlemler Listesi

Kullanıcı Manuel Yedek İndirebilmek Esnekliği

Kullanıcı Yetki Ağacı

Mali Tablo Türleri

Maliyet Ataması Kartı

Malzeme Bağlantı Ekstre Kullanımı

Malzeme Bağlantı Listesi

Malzeme Bağlantı Tanımlama

Malzeme Etiket Barkod Basım Ekranı

Masa Adisyon Hesap Bölme

Masraf Merkezi Kullanımı

Mobil Alınan Sipariş Listesi

Mobil Cari Hareketleri

Mobil irsaliye Ekleme Türleri

Mobil Restoran Satışı

Mobil Verilen Teklif Listesi

Muhasebe Bağlantı Kodları Tanımlama

Muhasebe Fiş Listesi ve Türleri

Muhasebe Hesap Planı

Müşteri Bekleyen Satışa Atma

Müşteri Şikayet Teklif Sipariş Ekleme

Noter Kağıdı Basımı

Oda Bloke Listesi

Ödeme Planı Tanım Kartı

Ödenmez Fişi

Ön Ödemeli Sipariş Kullanımı

Onaylama İşlemi

Operator Hareketi Girişi

Örnek Amortisman Tablosu

Örnek Beyanname KDV-A

Örnek Bilgi Giriş Ekranı

Örnek Çek-Senet Yaşlandırma Raporu

Örnek Mobil Ekranı

Örnek Servise Giriş Ekranı

Örnek Şube Bazlı Yönetim Analizi

Örnek Üretim Reçetesi

Otel Ön Büro Rezervasyon Ekranı

Otomesaj Sistemi Mail ve SMS Şablonları

Otomesaj SMS Şablon Tanıtma Örneği

Özel Alan Boyut Kullanımı

Paket Servis Giriş Ekranı

Personel Raporları

Personel Tanıtım Kartı

Personel Toplu İşlemler

Pos Entegrasyon Ekranı

Proje Gelir Gider Kar Analizi

Proje Masraf Dağılım Anahtarı

Proje Raporlama

Promosyon Kullanımı

Promosyon Tanımlama

Restoran Grafik ve Analiz

Restoran Otel Pos Kart Kullanımı

Restoran Tahsilat Ekranı

Salon Masa Yönetimi

Sanal Pos Tanıtım Ekranı

Satır ve Fiş Bazlı Satış Elemanı Atama

Satış Elemanı Cari Kart Dağılımı

Satış Elemanı Faaliyet Raporu

Satış Elemanı Parametrik Ayarlar

Satış Elemanı Prim Formul Tanımlama

Satış Fişi Bazlı Prim Dağıtım Ekranı

Satış Kampanya Tanımlama

Self Servis Menü Ekranı

Seri-Lot Listesi

Seri-Lot Otomatik Oluşturma

Servis Ürün Kabul Teslim Formu

Servis Yönetimi İşlem Şablonları Tanımlama

Servis Yönetimi Prim Takibi

SGK’ya Bağlan

Sipariş Fişi Rezervasyon Onayı

Sipariş Kısmi Sevk Kontrolü

Sipariş Listesi

Sipariş Tahminleme ve Oluşturma

Stok Maliyetlendirme

Stok Miktar Kontrolü Sistem Parametreleri

Şube Bazlı Kasa Takipleri

Takvim Günlük Görünüm

Talep Yönetimi

Tamamlanan Anket Girişleri

Tasarım Esnekliği

Teklif Karşılaştırma

Teklif Liste Analizi

Temlik Sözleşmesi Listesi

Temlikli Cihaz Seri Tanımlama

Terazi Entegrasyonu

Terazili Sipariş Kullanımı

Toplu Bilgi Güncelleme

Toplu Hesap Planı İşlemleri

Toplu Muhasebeleştirme Ekranı

Üretim Emri Listesi

Varyant Giriş Ekranı

Varyant Özellik Asorti Barkod Tanım Ekranı

Varyantlı Sipariş Analizi

Veri Aktarım Sihirbazı

Yansıtma Kuralı Tanımlama

Yazarkasa Entegrasyonu

Yazarkasa Pos Malzeme Tanımları

Yazarkasa Pos Satış Raporları Entegrasyonu

Yazıcı Ayarlama Çıktı Dağıtma

Yeni Görev Oluşturma

Yeni Takvim Girdisi Oluşturma

Yeniden Değerleme Tanımları

Yevmiye Numaralandırma

Yönetim Ekranı ve İşlem Kullanımı